Dom za starije osobe Dubrava - Zagreb | Osmijeh i u zreloj životnoj dobi

Međunarodni dan fizioterapeuta

U petak, 08.09.2017. g. naši fizioterapeuti su sa korisnicima uz prigodne aktivnosti obilježili Međunarodni dan fizioterapeuta. Nažalost vremenske prilike nisu dopustile da se aktivnosti održe u parku Doma.