DOM ZA STARIJE OSOBE DUBRAVA-ZAGREB

Pomoć u kući

POMOĆ U KUĆI

Od veljače 2017. postoji mogućnost da se korisnicima odobri pravo na pomoć u kući u sklopu projekta Gerontološki centar – Dubrava. Navedena pomoć u kući obuhvaća pomoć gerontodomaćice te je za korisnike koji zadovoljavaju određene uvjete – besplatna.