DOM ZA STARIJE OSOBE DUBRAVA-ZAGREB

Pomoć u kući

Osobama koje ne mogu samostalno zadovoljavati osnovne životne potrebe pružamo pomoć u kući, koja je postala jedan od značajnijih aktivnosti naše izvaninstitucije.

Djelatnost Gerontološkog centra i vaninstitucionalne skrbi Doma za starije osobe Dubrava omogućava našim starijim sugrađanima da žive u vlastitim stanovima, poznatoj okolini i susjedstvu. Za funkcionalno sposobne osobe organizira se niz sadržaja i aktivnosti s ciljem očuvanja njihova zdravlja i samostalnosti. Pružanjem usluga funkcionalno onesposobljenim osobama stvara se mogućnost odabira ostanka u vlastitom domu ili odlaska u ustanovu. Suradnjom i koordinacijom svih ustanova, udruga i ostalih institucija koje se bave starijim osobama osigurava se dostupnija i kvalitetnija skrb.

Programom rada Gerontološkog centra Dubrava predviđena su slijedeća područja djelovanja:

 

PREHRANA ZA VANJSKE KORISNIKE

Prehrana se organizira iz Doma za starije osobe Dubrava za vanjske korisnike:

  • u restoranu Doma
  • odnošenjem obroka od strane korisnika
  • dostavom obroka u stan korisnika

Pravo na besplatnu vanjsku prehranu osobe mogu ostvariti temeljem rješenja Ministarstva socijalne politike i mladih te rješenjem Gradskog ureda za socijalnu zaštitu i osobe s invaliditetom. Osobe koje ne ispunjavaju zakonsko pravo na besplatan obrok imaju mogućnost same plaćati ručak. U tom slučaju cijena obroka je 14,00 kuna a cijena dostave 12,00 kuna.

Dom sukladno kapacitetu kuhinje može osigurati obroke za 200 osoba dnevno. Nepokretnima i teže pokretnima osigurana je dostava obroka u njihov dom.

 

POMOĆ U KUĆI

Pomoć u kući obuhvaća:

  • organiziranje prehrane (nabava i dostava gotovih obroka u kuću, nabava živežnih namirnica, pomoć u spremanju obroka, pranje posuđa...)
  • obavljanje kućanskih poslova (pospremanje stana, organiziranje pranja i glačanja rublja, nabava lijekova i drugih potrepština...)
  • održavanje osobne higijene (pomoć u oblačenju i svlačenju, kupanju i obavljanju ostalih higijenskih potreba...)
  • zadovoljavanje drugih svakodnevnih potreba

Korisnici pomoći u kući navedeno pravo mogu ostvariti putem rješenja Ministarstva socijalne politike i mladih te putem rješenja Gradskog ureda za socijalnu zaštitu i osobe s invaliditetom. Osobe koje ne ispunjavaju uvijete da im se pomoć u kući odobri putem rješenja mogu navedeno pravo ostvariti sklapanjem Ugovora o pružanju usluga pomoći u kući, plaćajući sami usluge njegovateljice koja iznosi 40,00 kuna po satu pružene njege.

Pomoć u kući provode njegovateljice i medicinska sestra, na području Gradske četvrti Gornja i Donja Dubrava. U ostvarivanju prava  na pomoć u kući pomaže socijalna radnica.

Poslovi socijalnog radnika uključuju terenske izvide svakog korisnika, prikupljanje potrebne dokumentacije, organiziranje pomoći na terenu, koordinacija pomoći u kući s njegovateljicama, suradnju s Gradskim uredom za socijalnu zaštitu i osobe s invaliditetom, Centrom za socijalnu skrb, zdravstvenim ustanovama.

Kako bi teže pokretnima omogućili što kvalitetniji život, u prostoru Doma otvorili smo posudionicu ortopedskih pomagala.

Danas težimo uključiti što veći broj korisnika u sve aktivnosti izvaninstitucije, a u tim namjerama imamo podršku različitih institucija na području Dubrave - Centra za socijalnu skrb, Domova zdravlja,  Udruge umirovljenika Dubrave, Vijeća gradske četvrti Gornja i Donja Dubrava.