Dom za starije osobe Dubrava - Zagreb | Osmijeh i u zreloj životnoj dobi

Dokumentacija za prijam u dom

ZAMOLBA 01.01.2022.

Cijene usluge smještaja i ostalih usluga pdf

Cijene dodatnih usluga

NAPOMENA:

Od 01.01.2022. g. za smještaj u Dom potrebno je popuniti Zamolbu za smještaj. Ostalu dokumentaciju potrebno je priložiti prilikom realizacije smještaja što ćete dogovoriti sa socijalnom radnicom.

 

Skip to content