Dom za starije osobe Dubrava - Zagreb | Osmijeh i u zreloj životnoj dobi

Kontakt informacije

Dom za starije osobe Dubrava-ZAGREB
Milovana Gavazzija 26 (klikni za kartu)
10040 ZAGREB
OIB:86792006248
e-mail: dom-dubrava@dom-dubrava.hr

CENTRALA:
TELEFON:
01 /2851-552
01/ 2851-534

FAX:
01/2914-700

RAVNATELJICA:
Milica Sučić, mag. soc. rada
TELEFON:
01/ 2865-468

SLUŽBA SOCIJALNOG RADA:

Marina Janžek Gazdić, dipl. soc. radnica
Ivana Vratan, dipl. soc. radnica
Rad sa strankama: ponedjeljak – petak od 9 – 11 sati

TELEFON:
01/ 2993-214; 091/ 2882-802
e-mail: socijalni.rad@dom-dubrava.hr

IZVANINSTITUCIJSKA DJELATNOST DOMA I GERONTOLOŠKI CENTAR:
Ivan Turković, mag. act. soc.

Inga Štefančić, mag. act. soc.

TELEFON:
01/ 2851-552/24

091/2882-843

FAX:
01/ 2944-468
e-mail: gerontoloski@dom-dubrava.hr

 

Skip to content