Radna terapija

Individualne aktivnosti:

 • posudba knjiga iz knjižnice Doma
 • ručni rad ili šivanje
 • izrada cvijeća ili prigodnih ukrasa
 • razgovor
 • čitanje viceva ili priča
 • igranje društvenih igara (mlin, memory, križić-kružić…)

sve ovisno o mogućnostima i interesima svakog pojedinog korisnika.

Grupne aktivnosti:

 1. pjevački zbor
 2. pjevanje srijedom na Službi riječi
 3. razgovori o prigodnim temama (podsjećanje na djetinjstvo, zdravlje, odnos prema djeci, recepti, međusobni odnosi i sl.)
 4. sportsko-rekreativne aktivnosti – viseća kuglana, boćanje i bacanje kolutova
 5. brigu o cvijeću u Domu i u parku Doma
 6. prigodno tematsko  uređenje prostora Doma i boravaka (Božić, Uskrs, proljeće, ljeto, jesen, zima, Valentinovo, Fašnik i sl.)
 7. izlet
 8. prigodne kreativne radionice
 9. izložbe radova korisnika
 10. igranje društvenih igara
 11. proslava rođendana i imendana korisnika
 12. keramička radionica
 13. radionica fuzije stakla
 14. program interakcije između socijaliziranog/terapijskog psa i korisnika
 15. radionice i druženja s osobama s  teškoćama u razvoju i volonterima
 16. igranje društvenih igara
 17. dramska ili literarna skupina
 18. sudjelovanje na manifestacijama koje organizitaju drugi Domovi ili Gradski ured za socijalnu zaštitu i osobe s invaliditetom.

Kulturno – zabavne aktivnosti:

 1. nastupi dramskih i pjevačkih grupa, zborova i kulturno-umjetničkih društava  sa prigodnim programom za korisnike
 2. natjecanje u pjevanju
 3. koncerti našeg zbora „Frajlice“ za korisnike Doma smještene na stacionaru
 4. blagoslov kruha
 5. prigodne radionice i druženja s djecom iz vrtića i osnovnih škola s našeg područja
 6. plesne večeri.