Prehrana korisnika

Svakodnevna prehrana je organizirana u tri obroka.

Prehrana korisnika obuhvaća i dijetalnu prehranu (žučna, dijabetička, ulkusna) koja je ovisno o specifičnosti bolesti prilagođena obrocima za tu bolest i nadopunjena je sa dva međuobroka: voćni i mliječni.

Po potrebi se također pripremaju  jelovnici tekuće prehrane, prehrana sondom i kašasti obroci za pojedine korisnike stacionara. Hrana za stacionar  dostavlja se liftom u čajnu kuhinju i dalje distribuira po odjelu od strane zdravstvenog osoblja.

Za korisnike stambenog dijela Doma, doručak, ručak i večera organizirani su u prostorima blagovaone.

Tijekom godine prema sastavljenim jelovnicima, svakodnevno se priprema oko 125 doručaka s tri vrste napitaka te sedam vrsta namaza.

Doručak je u 8.00h.

Uz pripremu ručka za korisnike Doma, organizirana je priprema obroka za vanjske korisnike. Broj  obroka za ručak, obzirom da Dom osigurava i vanjsku prehranu, je  oko 230.

Ručak je u 13.00h.

Veći broj večera kroz godinu čine kuhana jela, a u iznimnim situacijama poslužuje se hladna večera.

Večera je u 18.00h.

 

Jelovnik za listopad