Pravo na pristup informacijama

 Pravilnik o prikupljanju, obradi, korištenju te zaštiti osobnih podataka  

Pravo na pristup informacijama koje posjeduje, raspolaže ili nadzire „Dom za starije osobe Dubrava-Zagreb“ uređeno je Zakonom o pravu na pristup informacijama (Narodne novine 172-03, 144-10).

Zakonom se propisuju i načela prava na pristup, izuzeci od prava na pristup te postupak za ostvarivanje i zaštitu prava na pristup informacijama. Cilj zakona je omogućiti i osigurati informaciju fizičkim i pravnim osobama putem otvorenosti i javnosti djelovanja, sukladno zakonu.

Pravo na informaciju ostvaruje se podnošenjem zahtjeva Domu za starije osobe Dubrava-Zagreb.

Ukoliko se zahtjev podnosi pismenim putem potrebno je ispuniti Obrazac zahtjeva za pristup informacijama kojeg možete poslati:
– na adresu Dom za starije osobe Dubrava-Zagreb, Milovana Gavazzija 26, 10040, Zagreb
– elektroničkom poštom na: socijalni.rad@dom-dubrava.hr

Prilikom podnošenja zahtjeva nije potrebno platiti dodatnu naknadu uz obrazac.

Usmeno postavljeni zahtjev prima službenik za informiranje, svakim radnim danom od 9,00 do 13,00 sati u prostorijama Doma.

Godisnje_izvjesce