Odluke

 Odluka o imenovanju ravnateljice

 Odluka o imenovanju članova Odbora za zaštitu na radu 

ODLUKA-o imenovanju povjerenika zaštite na radu

 Odluka o imenovanju službenika za informiranje

 Odluka o imenovanju službenika za zaštitu osobnih podataka

Odluka o imenovanju povjerenika za gospodarenje medicinskim otpadom

Odluka o imenovanju povjerenika i zamjenika povjerenika za otpad