Javna nabava

Dom za starije osobe Dubrava – Zagreb, u skladu s načelima Zakona o javnoj nabavi (“Narodne novine”, broj: 90/11 i 83/13) poduzima potrebne aktivnosti radi provedbe postupaka javne nabave, utemeljenih na načelu tržišnog natjecanja, načelu jednakog tretmana, načelu zabrane diskriminacije, načelu uzajamnog priznavanja, načelu razmjernosti i načelu transparentnosti.

Za javne nabave koje provodi Dom za starije osobe Dubrava – Zagreb na internetskim stranicama nalaze se:

IZJAVA O NEPOSTOJANJU SUKOBA INTERESA SA GOSPODARSKIM SUBJEKTIMA ZA 2024. GODINU

PRAVILNIK O PROVEDBI POSTUPKA JEDNOSTAVNE NABAVE

Registar ugovora jednostavne javne nabave za 2023. godinu

Plan nabave za 2024. godinu

II. izmjena i dopuna plana nabave za 2023. godinu

I. izmjena i dopuna plananabave 2023. godina

Plan nabave 2023.

Registar ugovora jednostavne javne nabave za 2022. godinu

Plan nabave – 2022.

Izmjena Plana nabave 2022.

Plan nabave 2021

POZIV NA DOSTAVU PONUDE- VOĆE I POVRĆE

Registar ugovora

Izmjene Plana nabave 

Plan nabave za 2020.

Registar ugovora jednostavne nabave za 2019.

Plan nabave za 2019.

Izmjene i dopune plana nabave za 2018.

Registar ugovora jednostavne nabave za 2018. g.

Izmjene i dopune plana nabave za 2018. godinu

Plan nabave za 2018.

Obavijest iz čl.80

izmjene i dopune II plana nabave za 2017

Pravilnik o jednostavnoj nabavi

Plan javne nabave za 2017. godinu

Izmjene i dopune plana nabave za 2017.

Arhiva