Financije

 

 

 

 I. izmjena i dopuna plana nabave 2023. godina

 

 

 

 

 

 

Izvještaj proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika za 2014. g.

Izvještaj proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika za 2015. g.

Izvještaj proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika za 2016. g.